2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Chemorezistence nádorů

Chyby a omyly v diagnostice nádorových onemocnění

Číslo abstraktu: 021
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: 022
Kategorie: Onkologická diagnostika
Autoři: J. Vašák
Číslo abstraktu: 023
Kategorie: Onkologická diagnostika

Molekulární podstata účinku a toxicity protinádorových léčiv

Nádorová genomika a proteomika

Číslo abstraktu: 047
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Nová protinádorová léčiva a léčebné postupy

Číslo abstraktu: 004
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Patogeneze nádorů

Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů I

Číslo abstraktu: 040
Kategorie: Onkologická diagnostika

Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů II

Číslo abstraktu: 066
Kategorie: Mnohočetný myelom

Postery

Prediktivní faktory I

Prediktivní faktory II

Prediktivní faktory III