DASATINIB EVEN AT LOWER DOSES IS AN EFFECTIVE FOR CHRONIC MYELOID LEUKAEMIA TREATMENT IN PATIENTS RESISTANT OR INTOLERANT TO IMATINIB

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1224

Autoři: MUDr. Hana Klamová, CSc.; MUDr. Markéta Marková-Šťastná, CSc.; Mgr. Karla Zemanová, Ph.D.; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011