Dekubity, nejlepší je prevence.

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Onkologická péče o seniory

Číslo abstraktu: 209

Autoři: Libuše Hašková; Zuzana Sýkorová

V průběhu posledních deseti let se délka života v ČR významně prodloužila - muži se dožívají v průměru 74 let a ženy 76 let. Vyšší věk však sebou přináší řadu zdravotních komplikací včetně většího výskytu nádorových onemocnění. V roce 2004 byl průměrný věk pacientů na oddělení B kliniky komplexní onkologické péče 64 let.
Populace seniorů má obvykle jiný charakter a kvalitu kůže než populace mladšího věku, navíc kvalita kůže u onkologických pacientů je narušena léčbou cytostatiky a radioterapií.
Každý pacient při hospitalizaci, po příchodu na oddělení absolvuje anamnestický pohovor se sestrou, jehož součáastí je i stanovení rizika vzniku dekubitů. Sestra vše zaznamenává v elektronické podobě v modulu Greyfox (hodnocení rizika vzniku dekubitů je součást mimořádných jevů, do kterých patří i riziko pádu a nutrice). Získané skore definuje míru rizika vzniku dekubitů u pacienta a implikuje následné ošetřovatelské intervence. Součástí sdělení je i kazuistika.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005