Dermatitida v onkologické praxi

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní a symptomatická péče

Číslo abstraktu: 003

Autoři: MUDr. Lubomír Slavíček

Léčba nádorů je provázena nežádoucími účinky, kde jsou mimo jiné zastoupeny i kožní reakce. Tyto účinky jsou popisovány nejen u radioterapie, ale také při podávání moderní terapie - při terapii látkami inhibujícími aktivitu epidermálního růstového faktoru a dalších i konvenčních látek, např. capecitabin.Vhodná dermatologická terapie dokáže zmírnit projevy kožní toxicity a umožní pokračování onkologické léčby bez zbytečného přerušení. 

Klíčová slova: léčba nádorů, radioterapie, kožní nežádoucí účinky, xerosa, EGFR 

 

Cancer therapy is accompanied by side effects, where excepts others are considerable skin reactions. This side-effects are not observed during radiotherapy treatment only, but this issue is during therapy with medications targeting epidermal growth factor receptor and other conventionl agents (capecitabine). Appropriate dermatological therapy can alleviate manifestation of skin toxicity and it allow the continuation of therapy with cancer therapy without unnecessary discontinuation.

 Key words: cancer therapy, radiothereapy, skin adverse events, xeroderma, epidermal growth factor receptors

Datum přednesení příspěvku: 26. 2. 2014