DETECTION OF AN ABERRANT FORM OF E13A2 BCR-ABL TRANSCRIPT CAUSING FAILURE OF MOLECULAR DIAGNOSTICS IN PATIENT WITH CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (CML)

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 1735

Autoři: Mgr. Tomáš Jurček; Ing. Filip Rázga, Ph.D.; Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D.; MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.

Plný text abstraktu

 Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1735

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2010