DETECTION OF ANTHRACYCLINE-INDUCED CARDIOTOXICITY WITH CARDIAC TROPONINS AND ECHOCARDIOGRAPHY

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: Quality of life, ethics and economics

Číslo abstraktu: 0803

Autoři: Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Prof.MUDr. Radek Pudil, Ph.D.; MUDr. Alena Štrasová; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008