Detection of postoperative lymphoedema in patients with breast cancer

Konference: 2007 14th ECCO - the European Cancer Conference - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: P#2093

Autoři: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.; Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.; MUDr. Jiří Chod (1969-); I. Mala; MUDr. Hana Stankušová, CSc.; MUDr. Peter Feldmár, Ph.D.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Citation: European Journal of Cancer Supplements, Vol 5 No 4, Page 211


Plný text abstraktu

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2007