Detekce mutací v onkogenu K-ras v pankreatické šťávě pomocí metody Real-Time PCR

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 02. Nové technologie v diagnostice, programování a predikci odpovědi nádorů v terapii

Číslo abstraktu: 017

Autoři: Ing. Marcela Staňková; R. Nádvorník

Karcinom pankreatu patří mezi onemocnění s narůstající incidencí a vysokou mortalitou. Pouze 4% pacientů přežívá pět let po diagnóze. V současné době je s použitím dostupných vyšetřovacích metod karcinom pankreatu odhalen obvykle až v pokročilém stádiu. Proto je nutné hledat takové metody, které pomohou onemocnění určit již v jeho rané fázi.
Somatické mutace v onkogenu K-ras se objevují u pacientů s karcinomem pankreatu, ale i u dalších onemocnění jako např. kolorektální karcinom a karcinom plic. Detekce K-rasmutací v pankreatické šťávě by významně přispěla k časnější diagnostice onemocnění a umožňovala by rychlejší zahájení léčby. Možným problémem je dosažení dostatečné citlivosti stanovení. Tato práce představuje aplikaci Real-Time PCR pro detekci mutací v genu K-ras. Metoda je vysoce citlivá, je možné zachytit až 10 mutovaných buněk v 1 milionu buněk zdravých.

Práce podpořena grantem MPO 1H-PK/45

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005