Detekce prognosticky významných cytogenetických markerů u meduloblastomu s využitím metod CGH a I-FISH.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 093 (p233)

Autoři: E. Nečesalová; MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; Dita Žežulková; Mgr. Hana Filková; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; I. Zavřelová; Mgr. Lenka Lentvorská; Dr. Vladimíra Vránová; Mgr. Iva Slámová; MUDr. Zdeněk Pavelka; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; doc.RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Úvod
Meduloblastom patří mezi embryonální nádory centrálního nervového systému (CNS). Embryonální nádory představují u dětí asi 20-30% všech nádorů CNS, z čehož více než dvě třetiny připadají na meduloblastom. Jde o tumor neuroektodermální histogeneze vycházející z mozečku, diseminace onemocnění je v době diagnózy přítomna u přibližně třetiny pacientů. Incidence je udávána mezi 0,2-0,6 na 100 000 dětí, medián věku při diagnóze je 9 let (0-88 let) se dvěma vrcholy: mezi 2.-4. a 6.-8. rokem. Bývá popisována lehká predominance výskytu u chlapců (1,15 až 2,0 : 1). Navzdory agresivní terapii, která zahrnuje chirurgické odstranění primárního nádoru, radioterapii a chemoterapii, celkové pětileté přežití pacientů je pouze 50-60% [1]. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007