Detekce sentinelových lymfatických uzlin pomocí 99m Tc-nanokoloidu u Ca endometria

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 08. Nové možnosti stagingu a ultrastagingu u nádorových onemocnění II

Číslo abstraktu: 058

Autoři: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.; Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.; MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.; Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

Cíl: Vyhodnocení efektivity předoperační lymfoscintigrafie a peroperační radionavigace v detekci sentinelových lymfatických uzlin (SLN) u pacientek s karcinomem endometria po transcervikální intramyometrální aplikaci značeného koloidu.

Materiál a metodika: Nanokoloid značený techneciem Tc99 (aktivita 50MBq) byl podán předoperačně 33 pacientkám s karcinomem endometria od dubna 2002 do března 2005. Radiofarmakum bylo aplikováno 25 gauge jehlou transcervikálně do myometria. Následovala série statických lymfoscintigramů v rozmezí 20 až 90 minut po podání. Za dvě hodiny byla zahájena terapeutická operace. U 28 pacientek byla provedena abdominální hysterektomie, oboustranná adnexektomie a pánevní lymfadenektomie. Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie s bilaterální adnexektomií a pánevní lymfadenektomií byla provedena v 5 případech. U 11 pacientek byly odstraněny paraaortální uzliny. Radioaktivní lymfatické uzliny byly lokalizovány detekční gama sondou. Každá aktivní uzlina byla odstraněna a zaslána k histopatologickému vyšetření zvlášť.

Výsledky: U 26 pacientek (79 %) ze 33 byly identifikovány sentinelové lymfatické uzliny. Průměrně bylo detekováno 2,9 sentinelových uzlin (rozmezí 1–10). Z celkově získaných 472 uzlin bylo 72 (15,3 %) radiopozitivních. Histopatologicky byly zjištěny metastázy v 5 uzlinách (7 %) ze 72. V paraaortální oblasti byly sentinelové uzliny detekovány u 11 pacientek (33 %). Žádné falešně negativní sentinelové uzliny nebyly nalezeny.

Závěr: Pomocí předoperační lymfoscintigrafie a peroperační radionavigace lze detekovat SLN u významné části pacientek s karcinomem endometria, což umožnuje detailní histologické vyšetření těchto uzlin. Detekce paraaortálních SLN představuje rozšíření operace i na tuto nestandardně vyšetřovanou oblast. Radionavigace zlepšuje peroperační vizualizaci SLN.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005