DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACH TO SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA (SLL): EXPERIENCE OF CZECH LYMPHOMA STUDY GROUP

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 06. Chronic lymphocytic leukemia and related disorders - Clinical

Číslo abstraktu: 0789

Autoři: MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; MUDr. Ingrid Vášová; MUDr. David Šálek, Ph.D.; MUDr. Jana Šálková, CSc.; MUDr. Josef Karban, CSc.; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Alice Sýkorová, Ph.D.; MUDr. Martin Špaček; MUDr. Milada Jankovská; MUDr. Vít Campr, Ph.D.; Mgr. Hana Krejčová; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0789

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2010