Diagnostika a léčba aplastické anémie u gravidní pacientky

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Ošetřovatelství (XII. Konference)

Číslo abstraktu: 1206

Autoři: Jana Springerová; Renata Bramborová; MUDr. David Belada, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008