Diagnostika a sledování pacientů s tumory měchýře systémem EVIS EXERA II - první zkušenosti z vyšetření 50 nemocných

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře I.

Číslo abstraktu: 002

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; MUDr. Michaela Matoušková

Flexibilní cystoskopie u mužů představuje podstatné zjemnění nepříjemného vyšetření. Pro vyšetřujícího urologa však obraz ve flexibilním cystoskopu je proti rigidnímu méně jasný a také vyžaduje zcela jinou manipulační techniku. Proto méně zkušení mají obavy z možného přehlédnutí nádoru měchýře.

Demonstrujeme 50 následných vyšetření provedených videocystoskopem Olympus systém EVIS EXERA II, které představuje novou kvalitu zobrazení. Kamerový čip na konci flexibilního cystoskopu (bez optických vláken) a LCD panel s vysokým rozlišení poskytují dokonaly zvětšený obraz dutiny měchýře. Umožňují velmi detailní posouzení slizničních změn v normálním barevném zobrazení a dále selektivní posouzení suspektních lézí technikou úzkopásmového zobrazení (NBI). Obrazy jsou ukládány do paměti a jednoduchým přenosem vkládány do pacientova elektronického záznamu.

Ukládané obrazy při sledování pooperačního hojení nebo reakcí na intravezikální chemoprofylaxi jsou velmi instruktivní a pro lékaře mnohem snadněji interpretovatelné. Znamenají též z forenzního hlediska větší jistotu. Sdělení detailněji probírá typické obrazy i atypie a jejich srovnání v úzkopásmovém zobrazení.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008