Diagnostika nádorů močového měchýře

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory močového měchýře

Číslo abstraktu: 028

Autoři: MUDr. Jan Starczewski

Diagnostika a její cíle
 1. základní diagnostické kroky
 2. histologická verifikace
 3. stanovení stagingu
Laboratorní diagnostika
 • Mikroskopická hematurie
  • přítomna u 70-97%
  • četnost v poúpulaci ženy 10%, muži 3%
  • nález malignity 1,5-15%
  • často intermitentní
Klinická symptomatologie
 • Makroskopická hematurie 75%
 • iritační příznaky 20%
 • bez příznaků 20%
 1. Základní diagnostické kroky
  • Anamnéza a fyzikální vyšetření
  • Laboratorní vyšetření
  • Zobrazovací metody
  • Diagnostická cystoskopie


  Cytologie moči
  • Vysoká specificita 80 - 100%
  • Senzitivita 30-90%/závislost na G/
  • Vyšetření výplachové tekutiny / vyšší senzitivita
  • Detekce CiS/senzitivita 70%
  • Limitací zkušenosti cytologa

  Nové laboratorní metody
  • Detekce nádorových antigenů v moči
   • NMP 22 (nuclear matrix proteins
   • BCL A4 (bladder cancer 4)
   • BTA-stat a BTA TRAK (rychlotesty)
   • FDB (fibrin degradační produkty)
   • Hyaluronová k. (senzitivita 50%, specifita 80%
   • Cytokeratiny...
  • FISH (fluorescence in situ hybridization)
   • senzitivita 83%, specificita 97%
  Zobrazovací metody
  • IVU
  • USG
  • Diagnostická cystoskopie (rigidní, flexibilní)
  Cíle cystouretroskopie a TUR
  • Přesná lokalizace, vzhled, rozsah tumoru
  • Získání validního vzorku tkáně
  • Odhad extravezikálního šíření
  • Stav urotelu a prostatické uretry
  • Úplné odstranění povrchového nádoru
  Význam neinvazivní detekce
  • Nemohou nahradit endoskopii
  • Cytologie moči rutinní doplňková metoda
  • Monitorování pacientů s Ta-TI tumory
  • Screening rizikových skupin
 2. Histologická verifikace - TUR
  • Zásadní diagnostický bod péče
  • Chybné stanocení rozsahu nebo prognozy = špatný léčebný postup, často selhání léčby
Algoritmus vyšetření
 • Bimanuální palpace
 • Cystoureteroskopie
 • Studená biopsie
 • TUR/tumor/spodina
 • Biopsie z prostatické uretry či hrdla
Nedostatky TUR
 • Chyba při stanovení T kategorie
 • Stanovení plošného rozsahu malignity
 • Záchyt CIS
 • Perzistence tumoru 32-76%
 • 2 doba TUR
Staging nádorů moč.měchýře
 • Stanovení lokálního rozsahu a stavu LU
  • u nádorů do T2 rozsahu zobrazovací metody minimální význam
 • CT – extravezikální šíření spolehlivost 80%
  • N klasifikace
  • malý význam pro změnu postupu
 • MR – lepší výsledky než CT
  • dynamická MRI s k.1
 • PET
Diagnostika recidiv tumorů
 • Cystoskopická dispenzarizace / určení intervalu a způsobu provedení/
 • Vyšetření HMC
  • IVU či CT s k.l. U rizikových skupin a 2 roky
Fluorescenční cystoskopie
 • Aplikace fotosenzibilizátoru
 • Speciální instrumentárium (filtry, zdroj modrého světla)
 • záchyt ? počtu nádorových ložisek
 • detekce ? lézí CIS
 • vyšší senzitivita, nižší specificita
Diagnostika vzdálených metastáz
 • Plicní meta /RTG, CT, biopsie/
 • Kostní meta /Scinti …MRI/
 • Jaterní meta /UZ, CT, biopsie/

Datum přednesení příspěvku: 11. 10. 2008