Differences on breast cancer management and surgical approach in six European breast cancer units.

Konference: 2006 42nd ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Adjuvant Therapy

Číslo abstraktu: 10737

Autoři: A. Celebic; doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.; O. Kosovac; D. Stojiljkovic; Z. Milovanovic; N. Miletic; R. Dzodic

Ústní prezentace a abstrakt ve sborníku

Abstrakt byl  publikován v Supplementu časopisu
Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 24, No. 18S (June 20 Supplement), 2006.

Datum přednesení příspěvku: 6. 2. 2006