DIFFERENT CONTROL GENES IN BCR/ABL MONITORING BY REAL-TIME RT-PCR

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Poster session II: Chronic myeloid leukemia II

Číslo abstraktu: 0527

Autoři: Mgr. Jana Karavdič (Rulcová); Mgr. Václava Polívková (Zmeková); R. Maláčová; Kateřina Vlčanová; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; MUDr. Hana Klamová, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005