Differential Expression of miRNAs during the Course of Chronic Myeloid Leukemia

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic Myeloid Leukemia - Biology and Pathophysiology Excluding Therapy

Číslo abstraktu: 1082

Autoři: Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.; Mgr. Tereza Lopotová; MUDr. Hana Klamová, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008