Domácí hospicová péče

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S27

Autoři: A. Radomská

ÚVOD
Domácí hospicová péče je jednou z možností, jak umožnit pacientům v preterminálním a terminálním stadiu nemoci zůstat v domácím prostředí při zachování srovnatelné odborné péče. V naprosté většině případů je pro umírající nejdůležitější to, že jsou v laskavé péči svých nejbližších a nejsou mezi cizími lidmi a v cizím prostředí.

Domácí hospicová péče nabízí služby lékaře, zdravotních sester, psychologa, duchovních, fyzioterapeuta a dalších pracovníků v situaci, kdy již nemocniční péče není nutná a kdy si nemocný i jeho blízcí přejí být spolu doma.

CÍL
Cílem přednášky je seznámit posluchače s tím, co vlastně domácí péče znamená a umožňuje a jaké služby může pacientovi a jeho rodině poskytnout.

VÝSLEDKY
Díky více než ročnímu fungování domácí hospicové péče v Ostravě mohlo několik desítek pacientů prožít poslední dny a týdny svého života doma spolu se svými blízkými.

Součástí přednášky bude také kazuistika.

ZÁVĚR
Domácí hospic se snaží vytvořit důstojný prostor, v němž by smrt a umírání nemusely být synonymem strachu a nesmyslného utrpení. Vychází důsledně z přání a individuálních potřeb pacienta a klade důraz na tlumení bolesti, na kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a nejbližších přátelských vztahů člověka.

Datum přednesení příspěvku: 2. 4. 2005