Doporučený standard a skutečné personální obsazení nelékařskými profesemi hematologických jednotek intenzivní péče a center pro transplantace krvetvorných buněk

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Ošetřovatelství (XII. Konference)

Číslo abstraktu: 1292

Autoři: Bc. Eva Bystřická; Jana Ščudlová; Vladimíra Pavlicová; PhDr. Marie Zítková; Mgr. Lucie Vylitová; Blanka Sedláčková; Mária Visokaiová; Blanka Nagyová; Veronika Kořístková

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008