Downregulation Of Deoxycytidine Kinase In Cytarabine-Resistant Mantle Cell Lymphoma Cells Confers Cross-Resistance To Nucleoside Analogs Fludarabine, Gemcitabine and Cladribine, But Not To Other Classes Of Anti-Lymphoma Agents

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 604. Molecular Pharmacology, Drug Resistance: Poster III

Číslo abstraktu: 3835

Autoři: MUDr. Magdalena Klánová; Mgr. Ondřej Vít; MUDr. Bokang Calvin Maswabi; MUDr. Jan Molinský; Mgr. Jana Pospíšilová; BSc Cory Mavis, MSc; MD Francisco J. Hernandez-Ilizaliturri; doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.; RNDr. Jiří Petrák, CSc.; MUDr. Pavel Klener jr, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2013