Druhá linie léčby malobuněčného bronchogenního karcinomu monoterapií topotecanem – naše zkušenosti

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_22

Autoři: MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. František Chaloupka

Malobuněčný karcinom tvoří zhruba 12–15 % všech případů plicní rakoviny. Jeho klasifikace na limitovanou a extenzívní formu je v současné době hlavním parametrem určujícím kromě celkového stavu pacienta další postup v jeho léčbě. Zatímco doporučení první linie léčby jsou v posledních letech pro obě stadia prakticky neměnná a bohužel zatím nedochází na základě novějších informací k jejím zásadním proměnám, ve druhé linii léčby je u limitované choroby SCLC při relapsu v době od 2.–3. měsíce až do šestého měsíce po ukončení léčby dle NCCN (National Comprehensive Cancer Network, USA) prakticky jako jediný z nových preparátů schválen pro tuto indikaci topotecan (Hycamtin). V práci uvádíme naše zkušenosti s užitím topotecanu v limitovaném souboru v porovnání s literárními údaji a dalšími užívanými režimy při relapsu limitované formy malobuněčného karcinomu plic.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007