EDUKACE PACIENTŮ PERIOPERAČNÍ SESTROU PŘED PLÁNOVANÝM OPERAČNÍM VÝKONEM

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 045

Autoři: Martina Vidrmertová; Kateřina Ondráková

Jedná se o zamyšlení nad nutností edukace v oblasti perioperační péče, nad jejími cíli a úskalími zavádění edukace. Dále také zhodnocení profitu pacienta a zdravotnického pracovníka. Jde zároveň o představení edukačního programu COS MOÚ, představení letáku pro pacienta připravujícího se na operační výkon a zhodnocení výsledků edukace za pomocí dotazníku adresovaného na pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2013