Edukácia pacienta po operácii prsnej žľazy

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Nelékařská sekce

Číslo abstraktu: 047

Autoři: MUDr. Eva Husarovičová, PhD; Marta Poláková

Edukácia pacienta po operácii prsnej žľazy má mimoriadne dôležitú úlohu. Zahŕňa informácie o starostlivosti o pooperačnú jazvu aby koža a podkožné štruktúry zostali uvoľnené, neskracovali sa a aby jazva reflexnou cestou nespôsobovala problémy v príslušnou inervačnom segmente chrbtice.

Vysvetľuje potrebu nosenia epitézy po ablácii prsníka, jej vplyv na statiku chrbtice porušenej odstránením váhy prsníka.

Dôležitým bodom je každodenná kinezioterapia zameraná na udržanie, prípadne zväčšenia rozsahu pohybu v ramennom kĺbe na operovanej strane. Denne by mal pacient vykonávať aj lymfodrenážnu gymnastiku a polohovanie končatiny. Predstavujú prevenciu proti vzniku lymfedému, ktorý sa môže vyvinúť ako komplikácia operačnej a následnej liečby (chemoterapie a rádioterapia) prsnej žľazy.

Samostatná kapitola je edukácia o lymfedéme, možnosti jeho vzniku, možnostiach liečby a dodržiavania režimu edematózneho pacienta. V jednotlivých bodoch režimu je vysvetlená každodenná starostlivosť o končatinu, doporučené telesné aktivity a činnosti, ktoré sú nevhodné vykonávať pri opuchu končatiny.

Informácie o možnostiach kúpeľnej liečby sú o miestach pobytu, procedúrach vhodných a kontraindikovaných pre dané ochorenie.

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008