2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Doporučené diagnostické algoritmy v případě podezření na lokální recidivu či diseminaci karcinomu prsu, léčba recidivujícího a disseminovaného ca prsu, biologická terapie, indikace

Číslo abstraktu: 004
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 005
Kategorie: Onkologická diagnostika
Autoři: F. Zimmermann
Číslo abstraktu: 016
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 022
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Nelékařská sekce

Číslo abstraktu: 045
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Autoři: Maxnerová
Číslo abstraktu: 046
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 047
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 048
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 049
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 051
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 052
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: 053
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Nové trendy v diagnostice a léčbě ca hrdla děložního, radikalita chirurgických výkonů, doporučené postupy v případě selhání primární léčby, možnosti chirurgického řešení,reiradiace

Číslo abstraktu: 024
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 026
Kategorie: Onkologická diagnostika

Postery

Číslo abstraktu: 041p
Kategorie: Zhoubné nádory prsu