Edukační proces u hematoonkologicky nemocných

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Ošetřovatelství (XII. Konference)

Číslo abstraktu: 1172

Autoři: Mgr. Eva Lihosithová; Dana Divišová; PhDr. Marie Zítková

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008