EFEKTIVITA POPULAČNÍHO SCREENINGOVÉHO PROGRAMU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: I/146

Autoři: doc. MUDr. Štěpán Suchánek; MUDr. Tomáš Grega; Mgr. Ondřej Ngo; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Úvod:

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu (KRK) v ČR byl zahájen v roce 2000. Jednalo se o organizovaný, oportunní screeningový program, který byl zaměřen na asymptomatické jedince ve věku ≥ 50 let. V lednu 2014 došlo k přechodu oportunního screeningového programu na populační program zavedením adresného zvaní cílové populace ke screeningu KRK.

Cíl:

Zhodnocení efektu populačního screeningového programu po prvním roce. Porovnání nárustu pokrytí cílové populace, počtu preventivních kolonoskopií (FIT + kolonoskopie, screeningové kolonoskopie) a detekce kolorektální neoplazie.

Metodika:

Adresné zvaní bylo centrálně organizované s využitím databáze zdravotních pojišťoven. Týkalo se asymptomatických jedinců (ve věku 50≥70 let), kteří se chronicky neúčastní screeningového programu (nepřítomnost kolonoskopie v posledních pěti letech, nebo testu na okultní krvácení (FIT) v posledních třech letech; negativní KRK v osobní anamnéze). Jedinci splňující tyto kritéria byli zváni k provedení FIT nebo screeningové kolonoskopie. V případě pozitivity FIT, byla provedena kolonoskopie. Při absenci odpovědi na pozvání do šesti měsíců, bylo adresné zvaní zopakováno.

Výsledky:

V roce 2014 bylo pozváno celkem 1 500 897 jedinců (53 % celkové screeningové populace v ČR) ke screeningovému vyšetření s 17,3% odpovědí. Opakovací adresné pozvání bylo odesláno 95 097 jedincům v období od července do prosince 2014 s 11,8% odpovědí. Díky adresnému zvaní došlo k nárustu pokrytí cílové populace v roce 2014 na 30,3 % (nárůst o 4,3 % v porovnání s rokem 2013). Tento trend byl následován navýšením počtu preventivních kolonoskopií a nárustem detekce kolorektální neoplazie. Závěr: Zavedení organizovaného populačního screeningového programu KRK v ČR bylo efektivní. Došlo ke zvýšení účasti cílové populace na screeningu KRK a k nárustu detekce kolorektální neoplazie

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016