Efektívna neverbálna komunikácia = vyššia kvalita života seniora s nádorovým ochorením?

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Programy organizace onkologické péče

Číslo abstraktu: 216

Autoři: PhDr. Alica Slamková; Dana Zrubcová; PhDr. Zuzana Schmidtová; L. Poledníková

Sestra, ktorá poskytuje starostlivosť seniorom s onkologickým ochorením, by mala vedieť uspokojovať špecifické potreby starých ľudí v somatickej, psychickej, sociálnej a duchovnej oblasti. Pre starého človeka predstavuje každá choroba priblíženie sa k smrti. Sestra by preto mala svojou prácou, správaním a prístupom starších pacientov podporovať, dodávať chuť do života i každodenných činností.
Kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť o seniorov s onkologickým ochorením zabezpečuje holistický prístup, ktorého dôležitou súčasťou podporujúcou kvalitu života je komunikácia. Komunikácia s pacientom vyžaduje schopnosť empatie, umenie načúvať, identifikovať skrytý význam verbálne podaných informácií a pocitov seniora. Významným spôsobom môže pri uspokojovaní potrieb okrem slova pomôcť aj neverbálna komunikácia ako zdroj veľkého množstva informácií. Schopnosť sestry identifikovať pocity a želania prostredníctvom neverbálnych prejavov a zhoda verbálnych a neverbálnych informácií poskytovaných ošetrujúcou sestrou zvýši kvalitu života seniora s onkologickým ochorením. Kvalitná starostlivosť je definovaná štandardmi. Štandard neverbálnej komunikácie zabezpečuje vytvorenie určitých stereotypov pri používaní neverbálnych prvkov sestrami a v neposlednom rade stanovuje kritériá kvality.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005