EFFECTS OF PRETRANSPLANTATION TREATMENT WITH RITUXIMAB ON OUTCOMES OF AUTOLOGOUS STEM-CELL TRANSPLANTATION FOR DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 30. Non-Hodgkin lymphoma / Clinical trials

Číslo abstraktu: 0217

Autoři: MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D.; MUDr. Blanka Vacková; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; Mgr. Hana Krejčová; prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 16. 6. 2006