ELIMINATION OF IRON IN HEREDITARY HEMOCHROMATOSIS PATIENTS TREATED WITH ERYTHROCYTAPHERESIS

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: 39. Transfusion medicine / Apheresis

Číslo abstraktu: 1099

Autoři: MUDr. Vít Řeháček

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006