Epidemiologie a diagnostika kolorektálního karcinomu včetně screeningu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu

Číslo abstraktu: 028

Autoři: plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; doc. MUDr. Štěpán Suchánek; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Česká Republika (ČR) zaujímá vedoucí postavení ve světových statistikách incidence a mortality kolorektálního karcinomu (KRK). V roce 2007 bylo toto zhoubné onemocnění diagnostikováno u 7.826 osob a 4.154 na tuto malignitu zemřelo. Od roku 2006 je monitorace a evaluace programu screeningu KRK založena na on-line screeningové databázi. Počátkem roku 2009 došlo k úpravě programu zavedením screeningové kolonoskopie a imunochemických TOKS. I nadále je určen pro asymptomatické jedince, kterým je ve věku od 50 do 54 let nabídnut TOKS v jednoročním intervalu. V případě pozitivity TOKS je indikována screeningová kolonoskopie. Od věku 55 let se zavádí možnost volby a to buď opakovaný TOKS ve dvouletém intervalu, nebo jako alternativní metoda primární screeningová kolonoskopie, která může být v intervalu deseti let zopakována.

V letech 2006-2010 bylo provedeno 47.760 screeningových kolonoskopií a 5.574 primárních screeningových kolonoskopií (ty od počátku roku 2009). Během sledovaného období bylo diagnostikováno 16.454 adenomových polypů (30,9%) a 2.539 karcinomů (4,8%). Kontrola kvality programu je založena na monitoraci komplikací při kolonoskopii, které při diagnostickém výkonu činily 0,03% (perforace), při endoskopické polypektomii 0,13% (perforace) a 0,89% (krvácení).

Od roku 2006 dochází ve screeningu KRK meziročně k pravidelnému nárůstu jak provedených kolonoskopií, tak i záchytů adenomových polypů a karcinomů. To je patrné zejména v roce 2009, kdy byl zahájen nový design programu, tak i v roce 2010, kdy se plně etablovala primární screeningová kolonoskopie jako metoda volby. I nadále je však nutné pracovat na zvýšení compliance odborné i laické veřejnosti.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011