Epidemiologie NHL v ČR

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Diagnostika a léčba maligních lymfomů

Číslo abstraktu: 002

Autoři: Edvard Geryk; Jakub Odehnal; Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.; Mgr. Jiří Holub

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 12. 10. 2007