Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře (C67) v České republice - aktuální stav

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře I.

Číslo abstraktu: 001

Autoři: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Předneseno pod názvem: Epidemiologie karcinomu močového měchýře
Zhoubné nádory močového měchýře jsou poměrně častou malignitou (po nádorech prostaty a ledviny jde o třetí nejčastější maligní onemocnění v urologii) postihující většinou muže ve věku nad 50 let. Podle dat NOR šlo v roce 2005 o 6.nejčastější nádorové onemocnění u mužů (ročně 1 827 nově diagnostikovaných pacientů) a 13.nejčastější nádorové onemocnění u žen (ročně 650 nově diagnostikovaných pacientek).

Nejvyšší incidenci zaznamenáváme u české populace ve shodě s mezinárodními údaji ve věkových kategoriích 65–75 let, s patrnou převahou postižení mužů v poměru k ženám 2,9:1. Ačkoli v časových trendech incidence a mortality nádorů močového měchýře nenajdeme tak dramatické výkyvy jako u nádorů ledvin nebo prostaty, jejich incidence setrvale narůstá. V období 1990–2005 jde o nárůst o 1 166 případů, což představuje průměrný meziroční růst o 6%.

Dostupné údaje o klinickém stadiu onemocnění svědčí o stabilizaci trendů, ve stavu lokalizovaného onemocnění (stadium I a II) je diagnostikováno 57% pacientů. Podíl pacientů diagnostikovaných ve stadiu I se nadto v posledních letech mírně zvyšuje. Relativně vysoký podíl pacientů zachycených s méně pokročilým onemocněním je jistě jednou z příčin dlouhodobě stabilizované a v letech 2004–2005 dokonce mírně klesající mortality na toto onemocnění. Stabilizace mortality při rostoucí incidenci ovšem navyšuje prevalenci, která v roce 2005 dosáhla 14 532 pacientů.


Tabulka 1. Epidemiologie ZN močového měchýře (C67) v celkovém souhrnu

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008