Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) v ČR

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Epidemiologie, etiologie, screening

Číslo abstraktu: 001

Autoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; MUDr. Markéta Černovská

Zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plíce jsou v české populaci 3. nejčastějším nádorem u mužů a 5. u žen, celkově tvoří 9,6% malignit v ČR. Incidence v celé populaci je dlouhodobě stabilní, při pohledu na trendy u jednotlivých pohlaví pak pozorujeme stabilní trend až mírný pokles u mužů, avšak významný růst incidence u žen. Celkem je ročně diagnostikováno 6 100-6 300 nových onemocnění, muži představují 76% nemocných a tento typ nádoru se u nich vyskytuje 3,3krát častěji než u žen. U mortality lze pozorovat obdobné časové trendy jako u incidence, ročně umírá na nádory plic 5 500-5 700 osob. V roce 2005 žilo v České republice 9 059 osob s tímto nádorem. Prevalence tohoto onemocnění neroste vzhledem k vysoké mortalitě tak významně jako u ostatních obdobě častých onkologických diagnóz (karcinom prsu, karcinom kolorekta).

V incidenci i mortalitě Česká republika zaujímá u mužů přední místa ve světovém srovnání (9. resp. 8. místo), u žen je situace poněkud lepší (24. resp. 18. místo). Zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plíce se vyskytují především v pokročilém věku, 95% nových pacientů je starších 50 let, střední věk při onemocnění je 67 let (66 let u mužů a 68 let u žen). Četnost onemocnění s věkem narůstá, u mužů od 44 nemocných na 100 000 mužů ve věku 45-49 let až po více než 500 onemocnění na 100 000 mužů ve věku 75-79 let, u žen od 16 nemocných na 100 000 žen ve věku 45-49 let až po více než 110 onemocnění na 100 000 žen ve věku 75-79 let.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009