Erektilní dysfunkce u pacientů po resekcích rekta pro karcinom

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 35

Autoři: MUDr. Radoslav Hrivnák; MUDr. Taťána Šrámková; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011