ETV6/RUNX1 DIRECTLY DYSREGULATES GENES WITH RUNX1 BINDING SITE VIA MECHANISM REVERSIBLE BY HISTONE DEACETYLASE INHIBITORS

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 29. Acute lymphoblastic leukemia

Číslo abstraktu: 0983

Autoři: Mgr. Júlia Starková, Ph.D.; Mgr. Jozef Madžo, Ph.D.; MUDr. Markéta Kubričanová-Žaliová, Ph.D.; MD Gunnar Cario; Anthony Ford, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006