EVALUATION OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA BY MULTIPARAMETRIC FLOW CYTOMETRY AND REAL-TIME PCR

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 1284

Autoři: Ing. Olga Stehliková; MUDr. Viera Hrabčáková (roz. Kohútová); Mgr. Hana Jelínková; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1284

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2010