Evidence for An Anti-Cancer Barrier in a Mixed Lineage Leukemia Mouse Model in Vivo

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Disordered Gene Expression in Hematologic Malignancy, Including Epigenetic Regulation

Číslo abstraktu: 3347

Autoři: Mgr. Sylvia Takáčová, Ph.D.; Prof. MUDr. Jiří Bártek, Ph.D.; Ing. Lucie Piterková; Robert K. Slany; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008