EVROPSKÝ KODEX PROTI RAKOVINĚ (2014) - NOVINKY V DOPORUČENÍ PRO ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: I/327

Autoři: Mgr. Veronika Březková; Mgr. Zdeňka Bartošová; Ing. Iva Hrnčiříková; Mgr. Nikola Trenzová

V říjnu 2014 informovala Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) o vydání 4. revize Evropského kodexu proti rakovině. Nová verze obsahuje celkem 12 doporučení pro zdravější životní styl, která by měla podpořit prevenci nádorových onemocnění napříč Evropou. Kodex klade důraz na vyvarování se tabáku (aktivní a pasivní kouření), užívání alkoholu či nadměrné slunění. Podporuje aktivní životní styl, výběr kvalitní stravy s dostatkem vlákniny a umírněnost v konzumaci zpracovaných masných výrobků. Nově mimo jiné také v rámci prevence zdůrazňuje podporu kojení. V neposlední řadě neopomíjí potřebu účastnit se organizovaných programů screeningu kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu a karcinomu hrdla děložního. Kodex je od roku 1987 součástí dlouhodobého úsilí o zavádění a zlepšování onkologických programů. Jednotlivá doporučení jsou aktualizována v souladu s vědeckým a lékařským pokrokem a zasluhují si pozornost a důraz.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016