Existuje konsensus v delineácii HG gliómov?

Konference: 2014 7. Winter GLIO TRACK Meeting

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Primární nádory mozku

Číslo abstraktu: 01

Autoři: MUDr. Elena Bolješíková, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 8. 2. 2014