Exprese c-kit v papilárním a chromofobocelulárním renálním karcinomu

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 112

Autoři: MUDr. Eva Krejčí; Zina Hanzelková; H. Bursová

Několik recentních studií exprese c-kit v renálních tumorech se shoduje na stabilní membránové pozitivitě chromofobocelulárních karcinomů a onkocytomů a negativitě konvenčních světlobuněčných karcinomů. Neshodu jsme našli v případě papilárních renálních karcinomů, u nichž některé studie uvádějí negativitu c-kit, jiní autoři naopak nacházejí stoprocentní granulární plasmatickou pozitivitu.
Na tissue-arrayi ze 17 papilárních renálních karcinomů a malém souboru ostatních typů renálních tumorů (5 konvenčních a 1 granulární varianta renálního karcinomu, 2 chromofobocelulární karcinomy a 2 onkocytomy) jsme srovnávali expresi c-kit při rozdílých zrůsobech zpracování: k HIER byl použit citrátový pH 6 nebo EDTA pH 8 pufr a polyklonální protilátka proti KIT (DakoCytomation) byla použita v ředění 1:100 a 1:500. Za kontrolu sloužily 2 vzorky GIST se známou pozitivitou c-kit a v některých případech mastocyty ve stromatu renálních tumorů.
Ze 17 vzorků papilárních karcinomů jsme nalezli jen jeden případ fokální granulární plasmatické exprese c-kit. Výsledky byly shodné při všech čtyřech postupech zpracování. V ostatních typech renálních karcinomů jsme získali předpokládané literárně uváděné vysledky, rovněž bez závislosti na metodě zpracování.
Z těchto výsledků soudíme, že stanovení c-kit není přínosné v diagnostice renálních papilárních karcinomů, ale je vhodné pro diferenciální diagnostiku chromofobocelulárních karcinomů.

Podporováno výzkumným záměrem MZO-00209805

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005