Exprese vybraných microRNA u hematopoietických buněk

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P19/1233

Autoři: Ing. Michaela Dostálová-Merkerová, Ph.D.; RNDr. Hana Bruchová Votavová, Ph.D.; Mgr. Monika Běličková

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008