Expression Analysis of WT1 Splicing Variants In CML and AML: –5/+KTS as a Novel Candidate for Early Marker of Relapse

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Leukemias

Číslo abstraktu: 2749

Autoři: Mgr. Tereza Lopotová; Mgr. Jaroslav Polák; MUDr. Hana Klamová, CSc.; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010