EXPRESSION LEVELS OF MIR-150 AND TRANSCRIPTION FACTORS PU.1, EGR2 INVERSELY CORRELATE WITH MYB AND MYCN IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Chronic myeloid leukemia - Biology

Číslo abstraktu: 0324

Autoři: Mgr. Tereza Lopotová; Kateřina Vlčanová; Doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.; MUDr. Hana Klamová, CSc.; Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2009