EXPRESSION OF CD27 ON PLASMA CELLS IN MULTIPLE MYELOMA

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Myeloma and other monoclonal gammopathies - Biology II

Číslo abstraktu: 0948

Autoři: Mgr. Lucie Říhová, PhD.; RNDr. Ivana Burešová; Mgr. Karthick Raja Muthu Raja; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 6. 2009