Expression of Four Major WT1 Splicing Variants in AML and CML: Development of Quantitative Real-Time PCRs and Preliminary Results in Patient Samples

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Leukemias

Číslo abstraktu: 1631

Autoři: Mgr. Tereza Lopotová; RNDr. Jana Moravcová, CSc.; Mgr. Václava Polívková (Zmeková); Mgr. Jaroslav Polák; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.; MUDr. Hana Klamová, CSc.; Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009