EXPRESSION PATTERN OF WT1 ISOFORMS IN PATIENTS WITH CHILDHOOD AML

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Acute myeloid leukemia - Clinical 1

Číslo abstraktu: 0062

Autoři: Mgr. Karolina Škvárová Kramarzová, Ph.D.; MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.; MD Andre Willasch, PhD; Mgr. Tereza Lopotová; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2011