EXPRESSION PATTERNS OF CELL CYCLE AND DNA REPLICATION GENES DISCRIMINATE EARLY AND ADVANCED MDS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic syndromes II

Číslo abstraktu: 0804

Autoři: Mgr. Alžběta Vašíková, PhD.; Mgr. Monika Běličková; Mgr. Eva Budinská, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 6. 2009