Expression Profile of Selected HOX Genes in Different Childhood ALL Subtypes

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Disordered Gene Expression in Hematologic Malignancy, Including Epigenetic Regulation

Číslo abstraktu: 4462

Autoři: Blanka Vicenova; Krejci Ondrej; MUDr. Markéta Kubričanová-Žaliová, Ph.D.; Kateřina Mužíková; Mgr. Júlia Starková, Ph.D.; RNDr. Martin Pospíšek, PhD.; M.D. Harry A. Drabkin; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Staženo

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008