Factors Affecting Quality of Life During and After Stem Cell Transplantation in Long Term Survivors – Comparison of Autologous and Allogeneic Stem Cell Transplantation

Konference: 2012 54th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 723. Clinical Allogeneic and Autologous Transplantation - Late Complications and Approaches to Disease Recurrence

Číslo abstraktu: 0590

Autoři: MUDr. Kateřina Benešová, CSc.; Mgr. Marie Trnková; MUDr. Miriam Lánská; MUDr. Veronika Válková, CSc.; MUDr. Kateřina Steinerová; MUDr. Zdeněk Kořístek; MD Jan Novák, Ph.D.; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; MUDr. Petra Keslová; MUDr. Blanka Vacková; Ing. Klára Kruntorádová; MUDr. Tomáš Doležal; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2012