Farmakoekonomika cytostatické a biologické léčby pokročilého kolorektálního karcinomu

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 14

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Mgr. Alena Dvořáková; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Epidemiologie:

Kolorektální karcinom představuje pro svoji vysokou incidenci a vysoký počet nemocných primárně či sekundárně generalizovaných značnou ekonomickou zátěž pro zdravotní systém. V roce 2007 bylo v České republice nově diagnostikováno 7 826 nemocných s kolorektálním karcinomem, v roce 2008 to bylo již 8 236 pacientů. Pro rok 2012 je predikce 8 700 nových nemocných s kolorektálním karcinomem. Prevalence je opět vysoká, k 31. 12. 2008 žilo v ČR 46 521 nemocných s historií kolorektálního karcinomu. Pro rok 2012 toto číslo odhadujeme na 55 000.

Až 50 % nemocných je primárně diagnostikováno či se v průběhu onemocnění dostane do generalizovaného stádia. Zde je indikována v naprosté většině systémová chemoterapie, v posledních letech v kombinaci s cílenou biologickou léčbou.

Terapie:

Chemoterapie v první linii léčby metastatického onemocnění se odvíjí bázi podání 5-fluorouracilu v pestrých kombinacích, které jsou prakticky ekviefektní a i jejich ekonomická náročnost je přibližně stejná. Výjimku nabízí možnost podání orální chemoterapie s kapecitabinem s vyššími náklady na léčiva, tato léčba přináší však výrazné úspory v nákladech na lékařskou práci, podání léků, materiál, hospitalizaci.

Perorální léčba:

Tento přínos perorální léčby kapecitabinem jsme analyzovali z nákladového hlediska z pohledu poskytovatele péče. Byť se cena parenterálního 5-fluorouracilu za poslední dobu velice snížila, nasazením kapecitabinu do schématu XELOX proti schématu FOLFOX 4 dosáhneme výrazné celkové úspory, nehledě na compliance ne­mocných. Největší úspora je v oblasti hospitalizace a aplikace chemoterapie. Kombinace XELOX ve srovnání s kombinací FOLFOX 4 je nákladově efektivnější.

Farmakoekonomické srovnání cyklů XELOX a FOLFOX4 v léčbě mCRC

Schéma

XELOX

FOLFOX-4

Náklady na léky

90 466 Kč

14 483 Kč

Náklady lékař/port

3 585 Kč

20 311 Kč

Náklady lékárna

2 453 Kč

11 136 Kč

Aplikace chemoterapie

1 133 Kč

34 288 Kč

Hospitalizace

0

32 320 Kč

Součet

97 637 Kč

112 538 Kč

Rozdíl úspora

-14 901 Kč

Biologická cílená léčba

U většiny nemocných nasazujeme kombinaci chemoterapie s léčbou biologickou, v prvé linii doposud bevacizumab, nyní u vhodných nemocných s pozitivním EGFR receptorem a divokým typem KRAS i cetuximab. Ve druhé linii dochází ke křížení a přidává se panitumumab. Z našeho modelu prokazujeme, že tato volba není z farmakoekonomického hlediska zásadní. Zásadní úsporu přináší multimodální léčba založená na kombinaci chirurgických a nechirurgických metod léčby generalizovaného onemocnění, a to ve srovnání se standardní léčbou léčbou do progrese onemocnění s následnou změnou na systémovou léčbu druholiniovou a stejným postupem opět do progrese onemocnění.

Literatura:

  1. Doležal T.: Farmakoekonomika nákladové efektivity kapecitabinu v adjuvantní terapii karcinomu tlustého střeva v podmínkách České republiky. Farmakoekonomika 1/2011: 3-5.
  2. Hoff P. M., Ansari R., Batist G., et al. Comparison of oral capecitabine versus intravenous fluorouracil plus leucovorin as first-line treatment in 605 patients with metastatic colorectal cancer: results of a randomized phase III study. J. Clin Oncol 2001; 19:2282-92.
  3. A. M. Horgan, J. J. Knox, G. Liu md, C. Sahi , P.A. Bradbury et al.. Capecitabine or infusional 5-fluorouracil for gastroesophageal cancer: a cost-consequence analysis, Current Oncology-Volume 18, Number 2, 2011.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2011